Mot Riksdagen

2009 ordnade alliansregeringen IPRED-lagen så att rättighetsinnehavare kan agera privatpolis och jaga aktörer på nätet. Därefter satte de massavlyssningen i sjön när FRA-lagen träder i kraft den svarta tisdagen, men det är inte för sent att arbeta för att stoppa integritetsintrången.

2009 är också året då Piratpariet etablerar sig i EU-parlamentet och deltar i framgången att hindra godtycklig avstängning från Internet. Piratpartiet etablerar sig också i ett 30-tal länder och rörelsen växer starkt och ses av JWT Intelligence som en av världens nu hetaste trender.

2010 blir året då det händer. För att få ett bredare perspektiv på var vårt fokus ligger och hur vi avser uppnå det kan Ricks intervju i Gomorron Sverige ge aningens vägledning.


Publicerat

i

av