Vad stoppar jag i mig egentligen?

Gift – För ett och ett halvt år sedan blev det känt att kineserna blandade melamim i mjölken. Nu sker det igen, obegripligt, melamimet dödar.
Djurplågeri – Vid upprepade tillfällen har vanskötsel av djur i djuruppfödningen eller på väg mot slakt exponerats. Tortyr.
Lurendrejeri – Och nu godkänner EU trombin som tillsatsmedel i livsmedelsindustrin och köttfusket är redan givet.

Vad är gemensamt? Jo, livsmedelsbranschen gör tydligen allt för att dra ur varenda krona ur oss konsumenter. Det finns tydligen inga som helst gränser för hur långt branschen eller relaterade branschgrenar kan gå för att fuska. De till och med riskerar vår hälsa, den hälsa som livsmedel ska trygga.

Det krävs mycket för att bli vegetarian.

Men nog närmar sig gränsen.

skriver Sydsvenskan. Nej Mats Skogkär, det krävs inte alls mycket och gränsen är redan nådd. Kan jag i vuxen ålder lära om, kan de flesta andra också. Skälen är definitivt redan många.


Publicerat

i

av