Skyldig till motsatsen bevisats – massövervakningens grundsats

Ylva Johanssons EU-förslag från 2022 är nu verklighet. Det vill säga kovändningen från Sveriges regering ger stöd för att Chat Control tvingas fram. Vi sällar oss alltså till gruppen nationer som accepterar metoder som gamla Östtyskland bara kunde drömma om. Något löjligt naivt ligger det i att de säger att vi ska bara med hjälp av AI leta efter snusket. Bara vi, med goda avsikter. Och nu ja, när det är just vi som kontrollerar med våra goda avsikter. Hur inkompetent får man tillåtas vara i beslutsfattande position.

Det är förstås i allra högsta grad väsentligt att vi bekämpar ohygglig barnpornografi. Men vem mer än naiva företrädare inom politiken tror att skumrasket låter sig begränsas av att vissa appar kompletteras med Storebrors bakdörrar. Poff – så är nya tekniska lösningar på plats.

Kvar blir resten av oss, den absoluta majoriteten, nu avklädda inpå bara kroppen och granskade i vår oskuld.

Snyggt jobbat i auktoritetens namn.


Publicerat

i

av

Etiketter: