Läkemedelspatent

Jag ska inte utveckla för mycket av mina egna tankar utan helt enkelt hänvisa till den gode Christians analys och någorlunda väl underbyggda matematiska beskrivning av det ogörliga i att stänga in forskning för det som hjälper individen till ett bättre liv i styggelsen patent. Läs! så kanske du också hittar stöd för att rädda ytterligare en person i ”tredje världen”.


Publicerat

i

, ,

av

Etiketter:

Kommentarer

8 svar till ”Läkemedelspatent”

 1. Profilbild för Rutros
  Rutros

  Det var ett SVAGHETSTECKEN. Skulle vara tacksamt om du sätter dig in frågan och låter oss andra få del av hur du kommer fram till slutsatsen att Christians felaktiga kalkyler har någon relevans. Det är inte möjligt att sänka läkemedelskostnaden med 50%.

  Låt inte andras tankar bli en ursäkt för att inte tänka själv

  1. Profilbild för Mikael
   Mikael

   Jag har 23-års erfarenhet som läkemedelsforskare och innan dess ett antal år som forskare inom medicinsk fysiologi. Att tänka själv är ett förvärv som skapats i ett mångfacetterat analyserande av vad som gagnar utveckling. Min erfarenhet gör att jag delar Christians inte helt oklanderliga analys. Min insiktsfulla erfarenhet och starka övertygelse säger mig att stora läkemedelsbolag genom patent hindrar sund utveckling. Jag har spenderat mycket av min tid för att skapa metodik för mer precis läkemedelsutveckling och -utprövning. 50% kanske ter sig ouppnåeligt, men min förvärvade kunskap motsäger inte att det är ett möjligt mål. Jag skulle tom vilja ta det ett steg längre.

   1. Profilbild för Rutros
    Rutros

    Insiktsfull erfarenhet!!! Själv är jag ständigt på väg att ifrågasätta och förbättra min analys.

    Det var en parfekt bakgrund. Själv har jag 20 års erfarenhet som investerare och företagsledare. KTH utbildad. Det skulle vara verkligt intressant att få utbyta erfarenheter med dig. Då menar jag på djupet.

    Varför skall inte de små läkemedelsutvecklande bolagen typ Medivir och Karobio ingå i kalkylen?

    Var finns de oskäliga vinsterna i Branschen? Hur stora är dom?

    Vad är din kommentar till Attrans studie som visade att endast 17 av 319 av de viktigaste läkemedlen är patenterade?

    Vad säger du med din erfarenhet om den senaste aktiviststudien, där mediankostnaden för att utveckla ett nytt läkemedel är 50-60millioner USD.

    Du förspråkar att försäkringssystemet skall finansiera all läkemedelsutveckling. (Det blir ju konsekvensen av att de avskaffade patenten gör att riskkapitalet vänder branschen ryggen) Hur tänker du att den gränsöverskridande finansieringen skall gå till? Eller är din lösning att försäkringssystemet skall läggas ner och att man skall skattefinansiera det hela och att staterna skall förhandla fram kontrakten sinsemellan?

    Är det verkligen Patenten och inte marknadsekonomin som gör att läkemedelsbolagen lämna svaga betalare ryggen?

    Vad anser du om den nya trenden som innebär att läkemedelsbolagen driver utvecklingen mot dataexklusivitet för att förhindra generika, därmed försvinner transparensen som patentsystemet innebär. Är det bättre?

    Detta blir en intressant diskusion!!!

    1. Profilbild för Mikael
     Mikael

     Var har en gemensam utgångspunkt, att ständigt förbättra analysen. Jag får känslan av att vi skulle nå långt i vår granskning och diskurs i ett fysiskt möte. Därför ska jag helt enkelt undvika att utveckla analysen i detta forum. Jag får känslan av att vi delar fler uppfattningar.

     Generellt sett är jag för öppen samverkan och mer öppenhet i informationsdelande kring tidig och sen forskning. Enligt min mening hindrar patent och patentvister mindre bolag och innovatörer (och för den delen också konkurrensen mellan större bjässar) från att nå genom med sina betydligt mer utvecklad koncept och kommande nya generationer av läkemedel som med största sannolikhet gör betydligt mer nytta och därmed betydnade nytta för den enskilda individens behov. Exklusiviteten är ett gissel. Igen, mäktiga intressen utnyttjar sina muskler för att begränsa och hindra, patentprotektoratet är ett negativt bidrag och ger inte alls effekten av vad transparens kan innebära.
     Något av vad denna korta, snarast filosofiska betraktelse innehåller ger jag uttryck för i en tidigare posting här.

     Kommer du till Lund, hör av dig.

 2. Profilbild för rutros
  rutros

  Jag tror också att vi förmodligen har en hel del uppfattningar gemensamt.
  Jag håller med om informationsutbytets vikt. Det är därför jag är så stakt för patent istället för sekretess, som ju är alternativet för att skydda en investering.

  En sak som du nämner förbryllar mig dock. Du nämner:
  ”patent och patentvister mindre bolag och innovatörer (och för den delen också konkurrensen mellan större bjässar) från att nå genom med sina betydligt mer utvecklad koncept ”

  Jag har varit aktiv i 6 research bolag de sista 10 åren av typ Karobio, Medivir och jag har aldrig hört ett ord om några patent problem. Jag har hitills fått den uppfattningen att i motsats till andra områden så är medicinpatenten tämligen distinkta. Jag tänker på Domeijs avhandling t. ex.
  Om t.ex patenträtten skulle vara förlorad på grund av publicering tycks ju myndigheten genom Orphan act erbjuda exclusivitet i alla fall.

  För mig är patentens viktigaste funktion att allokera pengar till riskfyllda teknikområden inte att göra någon rik.

  Jag är dock givetvis medveten om Astra´s kamp med generikaföretagen, men det är en annan sak. Jag blev nyfiken!

  Debatten om Cristians fabiösa 50% kostnadsbesparing löper vidare på hans blogg.

 3. Profilbild för Mikael
  Mikael

  Patent innebär att att goda tankesmittor hindras från att imiteras. Vinstintressen går inte sällan före sund vetenskaplig utveckling. Hur sekretess blir en nödvändig konsekvens i avsaknad av patent förstår jag inte. Som jag ser det sker ”intressant” läkemedelsutveckling och kommer vidare att ske i små/mindre bolag men nyskapande idéer och vilja att forma nya möjligheter. Kolosserna har nog inte mycket mer att ge än vidare förvaltande av sina patent och stagnerande produkter – att leva vidare på gamla meriter, icke sa Nicke. Däremot borde de stimulera utveckling genom öppen samverkan på grundforskningsnivå och som nu sker i framtagandet av malariabehandling: alla resultat delas öppet mellan samverkande intressenter.

 4. Profilbild för rutros
  rutros

  Sambandet med sekretess är helt enkelt att den som satsar pengar och binder sitt kapital för 10 år och kanske 1 miljard måste gardera sig för att någon annan som för kanske 50 millioner kan sätta en kopia på marknaden. Det är det som kallas illojal konkurrens. Det är så kapitalmarknaden fungerar i ett fritt samhälle.

  Dina små kreativa företag skulle inte få en krona utan vare sig sekretess eller patent. Vi har nu sett att Pharma hellre vill ha Data Exkusivitet, vilket jag anser är en verklig hot mot utvecklingen.

  Jag är en stor förespråkare av total öppenhet av forsknings resultat.

  En sak som jag inte förstår är varför inte man (om man vill undvika patent) publicerar sina ideér. Då kan inget patent uppstå och all kunskap och idéer är open source, fri för alla. Det är ju inte så att patent är ett hinder för en utveckling av den typ som du förespråkar. Det är faktiskt verkligen osjyst att påstå att patent hindrar informationsspridningen. Tvärtom ökas information genom att allt publiceras efter 18 månader.

  Vad gäller läkekonsten (terapier etc) så är den undantagen från patent. Jag undrar dock hur det är med upphovsrätten av USA typ. Kan man skydda en terapi med upphovsrätt? Det vore förskräckligt.

 5. Profilbild för Mikael
  Mikael

  Tillåt mig bli en aning banal. Vem accepterar i längden att tex en gen patenteras, vem orkar hela tiden hitta nya LÅNGA vägar runt ett patent för att finna en lösning istället för att bygga vidare på ett lovande resultat eller produkt, vem finner i längden tillfredsställelse i att forska i isolat för att skydda sitt upphov eller säkra sig från rovet, vem vill att makt och jurister ska diktera villkoren. Om kapitalmarknaden NU fungerar primitivt och kortsiktigt, så hindrar det uppenbarligen inte de som vill mer genom att hitta ”kluriga” vägar.

  Tyvärr måste jag ge uttryck för en viss defaitism. I den omdaningsprocess jag är en del av där livsvetenskapsområdet börjar samla kraft och anta nya former får de stora visionerna allteftersom träda tillbaka för okoordinerade kortsiktiga konkreta lösningar. Problemen är inte nödvändigtvis kopplade till patent, eller upphovsrätt för den delen, utan tar sig primitiva uttryck som egocentricitet och girighet. Visst, det är mänskligt och det måste vi förhålla oss till. Men man ska heller inte låta sig förundras över att kreativa krafter hittar egna vägar runt instängdheten.