När de tappat greppet

Man kan skylla mycket elände på Putins osedvanligt bestialiska specialoperation men min själ inte elkaoset. Det bottnar i regeringars bristande regeringsfähighet att fördela skattemedel till stöd för – folkets! infrastruktur. Avregleringar och lekstuga bland en mångfald av aktörer i kombination med koncentration till stora oligarkliknande monster ger gott utrymme för det gigantiska misslyckande vi nu ser resultatet av.

Vem har skapat det om inte riksdag och regeringar.

Dags att avpolitisera eländet och börja samarbeta. Lösningarna finns i breda lager men uppenbarligen inte i det smutsiga sökandet efter makten.

Humanism i kontrast till sekterism

Kyrkan, bl a Antje Jackelén, tar inte tydlig ställning avseende demokratiska (sekulära) värden. Enligt ärkebiskopen med flera är det en trosfråga (!) att en präst väljer att vägra viga ett homosexuellt par och därmed diskriminera och åsidosätta demokratins självklarheter.

Delar du vår kyrkas självpåtagna odemokratiska och inte minst otidsenliga särställning, kom då inte sedan och banna andra kulturer som väljer religiöst grundad styrning – som t ex sharialagar.

Humanismens grundprinciper om människors lika värden och rättigheter i kontrast till sekteristiska stollerier.

Det gemensammas bästa undermineras

Om vi tänker oss en normalfördelningskurva som den norm som bäst beskriver fördelningen av arters variabliteter, då uttrycker mittpunkten på kurvan den plats där antalet individer med minst skillnader inom arten är som störst. Formen, utbredningen och höjden på kurvan kan förstås dynamiskt variera med artvariabiliteternas rörelser.

Jag förutsätter för diskussionens skull att vi som mänskliga varelser söker gemenskap för att ge kollektivet en styrka för artens överlevnad. Ett rimligt antagande är då att så många som möjligt av oss bör röra sig mot mitten på ”normalfördelningskurvan”. Det vill säga bort från extremerna på ömse sidor om den centrala delen på kurvan. 

När jag översätter mitt tankeexperiment till nutidens politisk rörelser stämmer mitt hypotetiska resonemang enbart till del. Den extrema vänstern har definitivt normaliserats i viss utsträckning. Samtidigt har den extrema högern vunnit mark och dragit med sig både liberaler och liberal höger mot den extrema ytterlighetshögern. 

 

Skuggans hantlangare

Att kunna informera, att nå ut, att skapa tilltro och tillit, och att till slut nå acceptans. Det måste skapa tillfredsställelse i kommunal förvaltning.

Hur löser man det då i flertalet kommuner? Med en uppsjö kommunikatörer!

Om man överlämnar ansvaret till en kader kommunikatörer som blir filtret mot kommuninnevånarna, är inte då risken att man tappar den direkta länken till kommunens expertis och ansvariga på tjänstemannanivå och till de ytterst politiskt ansvariga. Enligt min mening en retorisk fråga.

En god kommunikatör är en stor tillgång för att skapa tydlighet och förståelse i komplexa frågor. I kontrast finns uppdraget att begränsa till det man väljer att offentliggöra eller kanske till och med tillrättalägga för att dölja.

Hur vet vi då att vi som kommuninnevånare leds rätt och inte förs bakom ljuset?

Malmö stad har 170 kommunikatörer i sin organisation. Vad är skälet till det stora antalet, men framför allt vilken är nyttan? När vi tittar in i de granskningar som gjorts är det i allra högsta grad oklart om merparten av kommunikatörerna tillför mervärde och nytta för kommunens medborgare.

När det överdimensionerade propagandamaskineriet – som jag ser det – produktionssats med alla lydiga soldater framstår det tydligt och klart för mig varför till exempel kommunal äldreomsorg haltar. Och samtidigt förståeligt varför det behövs en lydig kommunikatör: ska berättelsen om kommunens brister och undermåliga åtgärder för exempelvis äldre och utsatta kunna bäras, görs det bäst av någon som inte bär ansvaret.

Uppdatering 3 oktober 2021: Ulrika Knutssons krönika i Godmorgon världen P1.

Vilse

Vi stänger våra kärnkraftverk för att istället bränna olja i Karlshamn. I Skåne får vi nöjet att betala dyrt för skitig el, och importerad skitig el. El som regeringen glömt är en nationell resurs som rimligtvis bör distribueras i ett nationellt balanserat nät. Så jag fortsätter irra på irrationellitetens väg och låtsas samspela genom att dra ut kontakten till dammsugaren …

Hjälp till att sprida sanningen så som vi bäst känner den idag

Mycket snack och oro nu runt vaccin generellt och mer specifikt om olika coronavaccin. 

Dessvärre lever många med en osäkerhet och rädsla som i de allra flesta fall är obefogad. Det tycks inte heller hjälpa med väl underbyggd argumentation för att tvångströjan som vissa olyckligtvis lever med ska släppa trycket. För mig verkar det lättare att förstå universums oändlighet än att förstå varför många väljer att lyssna på dogmatiker, charlataner och de som medvetet sprider vilseledande information. 

Läkemedelsverket gör en ansats till att förklara vad som är falska påståenden om coronavaccinet. Sannolikt är det så att den informationen inte når de som så väl behöver den, eller rent av förnekar den.

Goda vänner pekade på ett par artiklar som är synnerligen aptitliga i det att de är både lättlästa och tillgängliga även om man inte är vetenskapligt skolad. Stort tack för det.

Oavsett vad man “tror på” bedömer jag dessa båda artiklar som medel för att vidga sitt kritiska perspektiv.

Oavsett om man vill tro på vad de skriver kanske tanken vidgas bortom destruktivitetens förödande dimmor.

Oavsett om man inte vill ta innehållet till sig är det rent njutbar läsning i all sin litterära prakt.

Hjälp till att sprida sanningen så som vi bäst känner den idag: 

Publicerat den
Kategoriserat som Vetenskap

Poker är ett hederligare spel

– Vi kan garantera att vi gör allt vi kan … Presschefen på AstraZeneca upprepar sitt svar på frågor som är riktade mot förklarande detaljer avseende produktion och leverans av vaccin.

Politiker kritiseras ofta för deras friserade och tillrättalagda svar som döljer ”något” och där de bluddrar bort allt för att distansera från det konkreta. Det stora bolaget tar sig minst sagt arrogant på sig samma attityd. Skillnaden är att näringslivet ofta är de som attackerar politikerna för att de inte dansar efter deras pipa.

Men det är ju ett komplicerat uppdrag att dupera sin omgivning så det finns säkert goda skäl till att en presschef på AZ tjänar runt tre gånger så mycket som en riksdagspolitiker.

Lögnen är inte alltid enbart ett kallt Trump-ljugande. Det kan också vara att göra sanningen så osynlig som möjligt. Oavsett om det gäller EU-AZ-fighten eller fulspelet Botkyrkas politiker visar avseende soptippsbranden.

Tillit till vetenskapen – ett överlevnadsargument

Jag noterade en kommentar till ett inlägg där jag speciellt fick upp ögonen för: att vetenskapen naturligtvis måste ifrågasättas. Vid närmare betraktande tolkade jag det i första hand som ett uttryck för – ja kanske – förakt för den samlade kunskapen och förståelsen som växer ur träget vetenskapligt arbete.

Saken är den att forskning och vetenskapligt arbete till sin natur bygger på att frågor ställs, antaganden och hypoteser formas, och ett metodiskt arbete tar vid där syftet är att söka svar på frågor och hela tiden själv ifrågasätta resultatens hållbarhet.

Till det kommer att de världsomspännande vetenskapliga samfunden kritiskt granskar och kontinuerligt ifrågasätter enskilda och samlade resultat och rapporter. Man kan möjligen tillägga att kunskapen växer om även kritiken är saklig och vetenskapligt förankrad.

Så nog ifrågasätts forskning, forskningens kvalitet och det vetenskapliga arbetssättet, minst sagt.

Det ska särskiljas noga från att inte tro på vetenskapen därför att den inte stämmer med den egna åsikten och uppfattningen. Ytligt och dåligt underbyggt kritiskt agerande leder till den förnekelse som formar förakt för kunskap och vetande. Vi ser det i sin mest fasansfulla skepnad när den över alla gränser notoriske lögnaren Trump som aldrig ens läst baksidan på en bok producerar lögner på löpande band. Lögner som förblindar sin lättledda skock som alltså väljer att tro på diktatoriska upprepningar hellre än att själv försöka förstå.

Science is da shit.

Det är inte utan än att jag känner en stor stolthet idag över våra mänskliga gärningar (och det är dessvärre inte alltför ofta man kan tillåta sig det).

För ca ett år sedan började en dödlig farsot ta greppet om oss. På mindre än ett år tar modern vetenskap och välrustad forskning fram, inte bara ett, utan fler, vacciner. Dessutom visar EU sin kraft: gemensam delning och samordnad samtidig vaccination.
Och supercoolt, en ny typ av vaccin. mRNA-vaccin, en anpassningsbar modern utbildningsresurs för våra proteinfabriker.

Den här artikeln “The COVID-19 Manhattan Project.” av Ed Yong kan hjälpa den sökande att förstå tjusningen med god vetenskaplig ordning men också farorna med epistemologiska överträdelser.