Medeltid möter framtid

2012 kommer Victoria och Daniel att inviga Ideon Medicon Village. 2014 kommer de så till Lund igen för att slå Max IV ur dockan och ytterligare ett besök i Lund 2019 för ESS. Tre fantastiska vetenskapliga och samhällsbyggande initiativ som positionerar Öresundsregionen långt före andra nationella småkluster.

Framstegen är, eller kommer att bli, enorma för forskning och framsynt utveckling. Varför då hasa ned till Lund något så konservativt och medeltida som representanter för kungahuset att markera steg in i framtiden. Det förefaller säkert som något av en icke-fråga för många så varför haka upp sig. Glamour och artificiellt lull-lull passar sig inte. Den vetenskapliga platformen är inget tivoli eller folkligt jippo. Snarast ett enormt avstamp mot vad jag mer betraktar som ett universellt kliv.

Nej Allan, du bör hitta värdigare representanter för nutid, framtid och framsynt vetenskap och forskning att representera det nya i byn.


Publicerat

i

,

av

Etiketter:

Kommentarer

Ett svar till ”Medeltid möter framtid”

  1. Profilbild för Brahim

    Hej! Thomas eller vad du nu heter!Du fe5r urse4kta mitt underme5liga inle4gg . Jag ska geasnt ff6rklara lite ne4rmre och le4ttare se5 att du kan ff6rste5! Det e4r mycket sve5rt att le4nka le4kemedel tillof6nskade effekter. Varff6r kan man undra. He4r e4r svaret , inom le4karve5rdenff6rs inte dokumentation om biverkningar pe5 rutin utom om det e4r mycketallvarliga fall. allt ff6r att skydda sig sje4lv och sitt jobb. Det e4r mycket fe5 yrkesgrupper inom samhe4llet som bevakar sig sje4lva.Den industri du se5 osje4lviskt ff6rsf6ker ff6rsvara har en mycket mf6rk historia, Le4kemedel/ Kemikalie industrin sedan IG Farben och frame5t har intetagit ne5got ansvar ff6r sitt agerande, de behf6ver inte ta ansvar sedan de sitter i Bryssel och styr helt utan demokratiskt styre. Kemikalieindustrin som den borde kallas efter som den inte har mycket med le4kande att gf6ra har inte mitt eller ditt liv som prioritet utan agerar enbart pe5 vinstintresse !Om du inte tycker detta e4r sakliga argument se5 kan jag rekommendera att du le4ser THE NAZI ROOTS OF THE BRUSSELS EU av Paul Anthony Taylor.Jag kan ockse5 rekommendera dig att le4sa Generation at risk avTed Schettler,MD Gina Solomon,MD. Och till slut, man kan anve4nda svenska ord e4ven om man e4r le4kare latin imponerar nog bara pe5 andranyttiga idioter. Vad det betyder kan du le4sa pe5 PsyklopedinMVH Magnus Sve4rd