Vad händer i ingenmanslandet mellan Stockholm och Danmark?

Stockholm, var ligger det skrev jag för en tid sedan i en reflektion över problemet att vi inte riktigt erkänns i Skåne. Thomas Frostberg konstaterar idag att bron används mest för shopping- och nöjesresor, inte för vetenskapligt utbyte i Öresundsregionen. I en kommentar på Thomas blogg skrev jag ungefär så här:

Det är en underdrift att det är något att bita i att realisera en vision för Öresundsregionen. Visionen i vår fantastiska region verkar alltsom oftast förankrad i en övertro och kanske tom självgodhet. Dessutom springer de flesta aktörer och initiativtagare i ett totalt uppsplittrat kaos utan uppenbar samverkan.

Men hur gör vi för att bli mer öppna och tydliga i samverkan och samordning för utveckling?Jag tror att Thomas Frostberg är en av de verkligt få som vid enstaka tillfällen lyfter problematiken om vår regions livsvetenskapliga utveckling. Annars är det min själ dödstyst och gömt i det fördolda vad som händer idag, imorgon och i framtiden runt tex ESS, MAXIV, Ideon Medicon Village. Och vad vill och gör Region Skåne och Universitetet(-en)? Den som ägnar en helg för att berika sig kan möjligtvis hitta enstaka fragment, men det räcker inte och duger inte. Jag vill läsa om allt detta HELA tiden. Och vad är det med vår kommunledning och näringslivsfunktion i Lund? De framstår som totalt döda. Nej res er ur er dvala och satsa litta. Ut på torget var eviga dag och ropa ut till folket vad fantastiskt här sker!

Jag snackade med en kompis för ett par veckor sedan. Han är en bildad och medveten person. Jo, han kände till att AstraZeneca ska göra något, men flytta, nej, det visste han inte – Sveriges största läkemedelsforskningsbolag omstrukturerar och det går kloka personer förbi. Ideon Medicon Village? Vad är det? Det har jag aldrig hört talas om.

Vi har totalt misslyckats, eller håller på att misslyckas. Pröva begreppet öppenhet!

Som kontrast till hur vi i vår Skånska självgodhet tar för givet att det ordnar sig, det gör det alltid, det löser sig, men kanske inte per automatik i detta fallet, ångar Stockholm på. Jag vet allt om Hagastaden. Och hur det är tänkt och hur det utvecklas för att bli en komplett forskningsmiljö. Jag får inbjudningar till olika events som diskuterar life science hela tiden. Stockholm-Uppsala är som en klart lysande stjärnbild medan Lund-Malmö-(København) möjligtvis framträder som en beroende måne.

Jag har mina rötter i Uppsala men skulle aldrig komma på tanken att flytta tillbaka till där det händer, jag vill att det istället ska vara här det händer. Och vill gärna hjälpa till!

Medeltid möter framtid

2012 kommer Victoria och Daniel att inviga Ideon Medicon Village. 2014 kommer de så till Lund igen för att slå Max IV ur dockan och ytterligare ett besök i Lund 2019 för ESS. Tre fantastiska vetenskapliga och samhällsbyggande initiativ som positionerar Öresundsregionen långt före andra nationella småkluster.

Framstegen är, eller kommer att bli, enorma för forskning och framsynt utveckling. Varför då hasa ned till Lund något så konservativt och medeltida som representanter för kungahuset att markera steg in i framtiden. Det förefaller säkert som något av en icke-fråga för många så varför haka upp sig. Glamour och artificiellt lull-lull passar sig inte. Den vetenskapliga platformen är inget tivoli eller folkligt jippo. Snarast ett enormt avstamp mot vad jag mer betraktar som ett universellt kliv.

Nej Allan, du bör hitta värdigare representanter för nutid, framtid och framsynt vetenskap och forskning att representera det nya i byn.

Stockholm, var ligger det?

Sydsvenskan idag fick mig att återvända till en irritation. Sydsvenskan skriver att Rolf Larsson på Lunds universitet blev inbjuden till ett seminarium på Konserthuset. Rolf frågar naturligtvis, vilket konserthus? Stockholm bjuder till seminarium i Konserthuset, och inget mer. I universums centrum Stockholm tar de för givet att allt sker där och att alla vet att det är där allt sker och det är dit man ska. Suck!

Så till min egen irritation. 1 april var jag på TITA-konferens på Hilton, inte bara Hilton utan Hilton i Malmö. Konferensen Forskningssatsningen i Skåne – ett lyft för hela Europa! handlade om något så storslaget och fantastiskt som ESS och MAX IV. Alltså inte bara ett lyft för Skåne, eller Stockholm, utan för hela Europa, och kanske vidare än så. Bland många intressanta diskussioner dök Per Unkel, styresleordförande i Stockholm Science City, upp och talade både väl och inspirerande om den fantastiska satsning på Life Science som sker i Stockholm. Nu är det ju så att det sker en stor satsning även i Göteborg, och inte minst här i Skåne och Lund. Inte bara ESS och MAX IV utan nu också Ideon Medicon Village.

Men så här säger Per: Sverige är för litet för att splittra insatser. I Lund har ni ESS och MAX IV, i Stockholm bygger vi Sveriges centrum för Life Science. Å fanken! Han refererar till koncentrationen av vetenskaplig styrka till Stockholm-Uppsala och bla prestigefyllda KI som rättmätigt lyfts fram. På något sätt lever Per i sin egen ankdam, inte bara i Stockholm, han ser inte heller den närliggande världen bortom Sveriges gränser. Jag oroas av tanken att han som 08 kanske inte vet att Lund-Malmö ligger ett stenkast från Köpenhamn-Roskilde, en region som snart kommer att vara förbunden med Hamburg och mer eller mindre integrerad till ett stort gemensamt kluster för livsvetenskaplig forskning.

Öppna ögonen Per och bli en del i en större gemenskap, eller fortsätt lev i ert egna uppblåsta perifera kluster.