Nya förutsättningar, nya möjligheter

Klockan fem i fyra idag lyser skärmen ren och piratlila i all sin skönhet. Under en period av 24 år inom pharma har utvecklingen gått från kreativ småskalig konstruktivitet till konformistisk storskalig ordning. Nu flyttar jag energin till en ny platform som ger utrymme för nyskapande och alternativt sätt att bidraga till individuellt hälsofrämjande.

Det känns bra att rensa ut och tömma skrivbordet, och att tillåta sig transformeras.

PS. Jag ska återkomma inom kort med ett prosaiskt utsnitt ur en epok i en tid som skapade vetenskapligt värde.

Medvetna och underbyggda val

Jag är inte speciellt tilltalad av diverse dieter, om det nu inte finns en medicinsk indikation för att utesluta eller lägga till någon speciell kostkomponent förstås. Istället för att lotsa goda människor som vilseletts av diverse kommersiella våldförelser tillrätta i beteendevärldens labyrinter, tar girigheten, lättsinnet eller scharlatanmentaliteten kommandot över förnuftet.

Ät potatis

LCHF dyker upp som om det var en överraskning att det plötsligt finns dubier om det rätta i att förlita sig på modekoster. Det känns ändå välgörande att Ekot läst rapporteringen kring kostråd lite noggrannare och lyfter fram det självklara. Klart att köttindustrin ser till att undersökningar som görs stöder deras produkter. Det är inte alls annorlunda än att tex läkemedelsindustrins studier syftar till att stödja drogens önskade effekter på en viss sjukdom, forskning kring sjukdomen och sjukdomens utveckling är en helt annan sak. Alltså, köttindustrin har inget incitament, men borde av etiska skäl ha, att kartlägga och utveckla hur en optimerad kost ser ut för att främja individens hälsa, en hälsa där köttet kan ha en roll och där just köttets roll belyses inte bara ur hälsosynvinkel utan just i denna tid ses i ljuset av miljökonsekvenserna av industriell köttproduktion.

Naiv idealist? OK, jag kan ta det, men se till att nobba lobbyisterna som inte tar vetenskapen på allvar och ger dig bästa kunskapsbilden baserad på ”all” tillgänglig information.

Vad händer i ingenmanslandet mellan Stockholm och Danmark?

Stockholm, var ligger det skrev jag för en tid sedan i en reflektion över problemet att vi inte riktigt erkänns i Skåne. Thomas Frostberg konstaterar idag att bron används mest för shopping- och nöjesresor, inte för vetenskapligt utbyte i Öresundsregionen. I en kommentar på Thomas blogg skrev jag ungefär så här:

Det är en underdrift att det är något att bita i att realisera en vision för Öresundsregionen. Visionen i vår fantastiska region verkar alltsom oftast förankrad i en övertro och kanske tom självgodhet. Dessutom springer de flesta aktörer och initiativtagare i ett totalt uppsplittrat kaos utan uppenbar samverkan.

Men hur gör vi för att bli mer öppna och tydliga i samverkan och samordning för utveckling?Jag tror att Thomas Frostberg är en av de verkligt få som vid enstaka tillfällen lyfter problematiken om vår regions livsvetenskapliga utveckling. Annars är det min själ dödstyst och gömt i det fördolda vad som händer idag, imorgon och i framtiden runt tex ESS, MAXIV, Ideon Medicon Village. Och vad vill och gör Region Skåne och Universitetet(-en)? Den som ägnar en helg för att berika sig kan möjligtvis hitta enstaka fragment, men det räcker inte och duger inte. Jag vill läsa om allt detta HELA tiden. Och vad är det med vår kommunledning och näringslivsfunktion i Lund? De framstår som totalt döda. Nej res er ur er dvala och satsa litta. Ut på torget var eviga dag och ropa ut till folket vad fantastiskt här sker!

Jag snackade med en kompis för ett par veckor sedan. Han är en bildad och medveten person. Jo, han kände till att AstraZeneca ska göra något, men flytta, nej, det visste han inte – Sveriges största läkemedelsforskningsbolag omstrukturerar och det går kloka personer förbi. Ideon Medicon Village? Vad är det? Det har jag aldrig hört talas om.

Vi har totalt misslyckats, eller håller på att misslyckas. Pröva begreppet öppenhet!

Som kontrast till hur vi i vår Skånska självgodhet tar för givet att det ordnar sig, det gör det alltid, det löser sig, men kanske inte per automatik i detta fallet, ångar Stockholm på. Jag vet allt om Hagastaden. Och hur det är tänkt och hur det utvecklas för att bli en komplett forskningsmiljö. Jag får inbjudningar till olika events som diskuterar life science hela tiden. Stockholm-Uppsala är som en klart lysande stjärnbild medan Lund-Malmö-(København) möjligtvis framträder som en beroende måne.

Jag har mina rötter i Uppsala men skulle aldrig komma på tanken att flytta tillbaka till där det händer, jag vill att det istället ska vara här det händer. Och vill gärna hjälpa till!

1+1>2

Halwest Mohammad, Ali Imad Raad och Lars Åström från Malmö ger oss en fingervisnng om betydelsfulla värden genom sin tredjeplats i Purple Comet! Math Meet.

Matte – Matematik har jag alltid fascinerats av. Det är inte precis mitt starkaste kompetensområde men en sagolikt spännande värld när man väl tar steget utanför procenträkning. Det som framstår som mest avgörande är ändå den betydelse som matematiken har för vår utveckling. Med den tekniska utveckling som enligt min mening helt vuxit ur matematiken med hjälp av nördars egensinninga drivkrafter börjar vi se hur nya demokratiska värden ges möjlighet.

Samarbete över gränser – Demokratisk utveckling följer i spåren av att vi söker och skapar samverkan över nationella och kulturella gränser. Det finns inget utrymme eller ens tid att slåss om vi tillsammans angriper utmaningar och problem.

Ursprung – Nu heter inte tredjepristagarna Jimmie Å, Björns S utan Halwest och Ali som dessutom når sina resultat i samverkan med kompisar från Stanford. Nej, av med folkdräkten Jimmie och öppna dina gränser. De nationalistiska strömningar som tar sig extremt otäcka uttryck som Jobbik eller som i vår närhet drivs och smörjs av SD förflyttar oss inte bara bakåt i tiden utan också till en obegripligt primitiv nivå.

Malmö Borgarskola tränar visst särskrivning också, inte lika imponerande från en skolhemsida.

Stockholm, var ligger det?

Sydsvenskan idag fick mig att återvända till en irritation. Sydsvenskan skriver att Rolf Larsson på Lunds universitet blev inbjuden till ett seminarium på Konserthuset. Rolf frågar naturligtvis, vilket konserthus? Stockholm bjuder till seminarium i Konserthuset, och inget mer. I universums centrum Stockholm tar de för givet att allt sker där och att alla vet att det är där allt sker och det är dit man ska. Suck!

Så till min egen irritation. 1 april var jag på TITA-konferens på Hilton, inte bara Hilton utan Hilton i Malmö. Konferensen Forskningssatsningen i Skåne – ett lyft för hela Europa! handlade om något så storslaget och fantastiskt som ESS och MAX IV. Alltså inte bara ett lyft för Skåne, eller Stockholm, utan för hela Europa, och kanske vidare än så. Bland många intressanta diskussioner dök Per Unkel, styresleordförande i Stockholm Science City, upp och talade både väl och inspirerande om den fantastiska satsning på Life Science som sker i Stockholm. Nu är det ju så att det sker en stor satsning även i Göteborg, och inte minst här i Skåne och Lund. Inte bara ESS och MAX IV utan nu också Ideon Medicon Village.

Men så här säger Per: Sverige är för litet för att splittra insatser. I Lund har ni ESS och MAX IV, i Stockholm bygger vi Sveriges centrum för Life Science. Å fanken! Han refererar till koncentrationen av vetenskaplig styrka till Stockholm-Uppsala och bla prestigefyllda KI som rättmätigt lyfts fram. På något sätt lever Per i sin egen ankdam, inte bara i Stockholm, han ser inte heller den närliggande världen bortom Sveriges gränser. Jag oroas av tanken att han som 08 kanske inte vet att Lund-Malmö ligger ett stenkast från Köpenhamn-Roskilde, en region som snart kommer att vara förbunden med Hamburg och mer eller mindre integrerad till ett stort gemensamt kluster för livsvetenskaplig forskning.

Öppna ögonen Per och bli en del i en större gemenskap, eller fortsätt lev i ert egna uppblåsta perifera kluster.

Läkemedelspatent

Jag ska inte utveckla för mycket av mina egna tankar utan helt enkelt hänvisa till den gode Christians analys och någorlunda väl underbyggda matematiska beskrivning av det ogörliga i att stänga in forskning för det som hjälper individen till ett bättre liv i styggelsen patent. Läs! så kanske du också hittar stöd för att rädda ytterligare en person i ”tredje världen”.

Den goda blandningen

Jag har precis läst artikeln om Saeid i senast numret av Naturvetare och tycker att det skulle vara nyttigt för mina ovänner Sverigdemokraterna att läsa artikeln och därmed bilda sig litta.

Saeid Esmalizadeh är invandrad iranier och är som så många andra från Iran en begåvad rackare. Han inte bara höjer Sveriges begåvningsgrad, han skapar både god vetenskap, flera företag och med det arbete till flera. Det du Jimmie.

Nåväl, nog om det och till forskningspolitiken och tankar kring starta-eget och kommersiell framgång. Saeid talar om betydelsen av laget och det väsentliga i att forskare och entreprenörer samverkar för att förverkliga en idé. Han säger: -den kulturkrocken ska man vara medveten om och jobba för att överbrygga.  Så är det, kulturkrockar är av godo.  Saeid säger en sak till som på något sätt tycks självklar: -Jag förstår båda kulturerna… Han talar om sitt iranska ursprung och sin uppväxt i Sverige och hur det vidgat hans perspektiv och skapat möjligheter.

Min slutsats och stöd för min egen syn är: att satsa på en egen idé är givet bra. För att nå framgång ska den prövas i god diskursanda, dvs i öppen samverkan med bråkstakar och oliktänkande. Så arbetar jag med mina egna idéer, dvs driver dem i öppen samverkan, utanför patentgömslet.

En påtaglig påminnelse om en ny tid

Socialdemokratin söker sin plats i den nya tid som den är så uppenbart i otakt med. S politik i stort kan jag förlika mig med, men i detaljerna finns så många brister att det framstår som naturligt, självklart och rättmätigt att de förlorar mark tom i sina tryggaste domäner. S skakas om rejält och förstår tydligen först nu att man måste sätta sig ned och, som det heter nu för tiden, uppdatera politiken.

Vi i Piratpartiet ser som vår upgift att anpassa politiken till de nya situationer som så snabbt har reformerat förusättningarna för kunskapsdelning och kulturspridning. Ett exempel: rätt utnyttjande av teknologier kan ha en enorm inverkan på hur vi kan samverka för jättekliv inom forskning och utveckling, och därmed skapa åtskilliga nya arbetstillfällen.

Socialdemokration har byggt vidare på traditionell trygghet och låtit tiden springa från. Alliansen har varit smart och tagit över S skapelse för att ta politiken ett steg vidare. Men hur kommer det sig att alla dessa kloka människor inte anpassar politik och lagstiftning till vad som gäller idag.

Piratpartiet behövs.

att inte tro annat än det som det finns förnuftiga skäl att hålla sant

Jag har nu plöjt genom HEFs nyutgåva av Botulfsbladet och beslutat återuppta mitt medlemskap.

Projektet Humanetiska föreningen brakade in i en intern konflikt för en tid sedan och jag tog mig för pannan. Nog om det. Min tro på det sunda förnuftets idé lever vidare och jag kan konstatera att goda krafter nu tagit vid och fortsätter det viktiga arbetet att verka för en universell etisk norm för oss alla.

Hoppas nu bara att de snyggar upp sin klottriga hemsida.