Efter The Pirate Bay

Den boken ska jag hålla ögonen på.

Inslaget i Vetenskapsradion: Forum var på något sätt befriande. Pelle Snickars som är forskningschef på Kungliga Biblioteket påpekar det självklara: fildening är så tätt förknippat med webben att juridiken inte har en chans att stoppa den. Det är precis vad vi har sagt så länge och försökt andra politiker att förstå – fildening är något helt fantastikt.

I rättssalens medvetande lär det dock dröja innan juridiken materialseras i beslut som bygger på dagens tillstånd och kunskap.

Pelle säger att oavsett hur domen i hovrätten faller ut så kommer den sakna betydelse – fildening är här för att stanna. Ingen nyhet precis. Men för de som krampaktigt håller fast i relingen på sina sjunkande skepp kan vi bara säga: drunkningsdöden lär inte vara så smärtsam.

Det har varit en spännande tid

“Rörelsen” har visat på flera nya insikter och med kunskap försökt orientera sig självt såväl som sin omgivning. Det har liksom sjudit i flera hörn och den ibland kaotiska ordningen har pekat ut nya arbetssätt som mycket framgångsrikt tagit oss vidare. Traditonellt organiserande och ledarskap har ibland utmanats och kanske då och då blottat brister. Det verkar trots allt vara så att man måste, kanske inte helt anpassa sig, men väl falla in i ett konfromistiskt beteende för att nå fram, bli accepterad och få gehör. Till exempel:  jag finner det synnerligen märkligt att SDs skrämselmaffia har fått och får sådan uppmärksamhet. Det är tydligt att deras primära fråga bygger på en unken människosyn och bakåtvänd blick för utveckling. Media snappar upp rädslan och skrämselpropagandan och ger det ett obegripligt utrymme.

Piratpartiet står för en blick för framtiden och hur det moderna samhället kan utvecklas. Jag tycker det borde vara mer opportunt och sammhällspolitiskt utvecklande att i media diskutera hur vi bygger förnuft på kunskap, forskning och medborgarrättsligt synsätt. Men det säljer naturligtvis inte så bra och lockar väl kanske inte de ytliga betraktarna i samma höga grad.

Fram till EU- och riksdagsvalen 2014 måste vi bli bättre på att tydliggöra vår ideologi, föra fram den och de sakfrågor vi kämpar för. Kraften finns och kommer att fortätta ta oss vidare.

Till att börja med måste vi tyvärr omedelbart börja med att lyfta fram destruktiva tendenser som de etablerade aktörerna strategiskt gömt bakom valdagen. Nu “avtäcks” Datalagringsdirektivet, Polismetodutredningen, The Pirate Bay-rättegången, Acta-signeringen av etablissemanget. Konskevenserna har sannolikt inte många ens vågat börja försöka förstå.

Det är inte värre idag, så varför?

Vi behöver inte övervakas så som skedde en gång i yngre dar. Du måste bara läsa det här.

Jag och Olle var ute och cyklade idag. Ett givet mål var Stortorget där Rick Falkvinge, Piratpartiets ordförande, skulle tala klockan tre. Det genomarbetade talet kan du föreställa dig om du läser Ricks blogginlägg, och låt dig gärna påverkas.

Olle och jag åt sedan mellis på en parksoffa utanför stadshuset och reflekterade mest över bussar, ambulanser och annat iögonfallande i stadsmiljön.

Olle kanske inte är den dagens politik vänder sig till, men väl den generation som kommer att drabbas av politiska felsteg som tex datalagringsdirektivets effektuering nu direkt efter valet. Det är bara Piratpartiet som tar tillräcklig hänsyn till din rätt till privatliv och har en kunskapsorienterande framåtblick.

Håll i hatten

Nu så. Nu har jag excellerat i demokratisk förmåga. Jag har precis röstat in … Piratpartiet.

Antalet PP-valsedlar i Sandbys vallokal har under veckan minskat och idag när gjorde den dagliga kollen var kommunvalsedlarna nästan slut. Nu är de påfyllda igen. Jag tar minskningen av vita valsedlar som ett tecken på att det finns en vilja i Lunds kommun att se Piratpartiets unika kunskap och kompetens göra sitt inträde i kommunfullmäktigeförsamlingen. Bara känslan i sig räcker långt.

Jag hoppas att min känsla är rätt. Att mina unga PP-kollegor får utrymme att peka på det moderna samhällets möjligheter att sprida kultur, skydda ditt privatliv och framför allt se till att kunskapen sprids och nyttjas till mänsklighetens bästa.

Min plats på listan till trots, jag förbereder mig…

Det skakar till

FI sa statsminister Reinfeldt i P1-intervjun igår på snabbfrågan: Piratpartiet eller Feministiskt initiativ. Idag vaknar nyhetsmedia till när det är klart att USA morrar över Piratpartiets beslut att ställa upp med serverutrymme och bandbredd till WikiLeaks.

Nu förstår jag ännu bättre Fredriks snabba svar på snabbfrågan. FI är väl ofarligt och tryggt, sagt utan att jag för den skull negativt värderar det FI står för. Det är väl helt enkelt så att när makten i USA pekar med hela handen – de har med all säkerhet redan informerat Fredrik om sitt missnöje – bugar den rädde och visar fegt följsamhet. Det är klart att han inte direkt kan stövla in på PRQ och i Pirapartiets lokaler och röja, det sätter än så länge vår demokratiska lagstiftning, hmmm, stopp för. Men han visar sitt ogillande och att han kanske småningom måste stå Rambo vid.

Vad betyder det egentligen när någon försöker hindra dig från att hålla dig informerad om skeendena i samhället, mer än att demokratin kullkastas. Kanske Julian har svaret.

Från punditkitchen.com

Morgondagens hjältar

Nu är det ett år sedan domen föll mot The Pirate Bay. Man skulle kunna säga att det var en dom mot bättre vetande och ett slag mot ekonomisk utveckling. Du ska strax få en förklaring.

Vi är många som initierat argumenterat för ett mer öppet förhållningssätt till fildelning. Argumenten förefaller självklara och aptitliga för den som tror på nytänkande och utveckling.

Nu har US Government Accountability Office kommit ut med en rapport precis lagom till årsdagen. Rapporten kan enkelt sammanfattas “Piratkopiering påverkar ekonomin positivt“.

While experts and literature we reviewed provided different examples of effects on the U.S. economy, most observed that despite significant efforts, it is difficult, if not impossible, to quantify the net effect of counterfeiting and piracy on the economy as a whole.

…that effects of piracy within the United States are mainly redistributions within the economy for other purposes and that they should not be considered as a loss to the overall economy. He stated that “the money does not just vanish; it is used for other purposes.”

Jag vill inte våldföra mig på rapporten och säkert säga att ekonomin enbart påverkas positivt, men onekligen är det fastställt att ekonomin inte nödvändigtvis påverkas negativt.

Sannolikt är det så att de osunda krafterna hämmar inte bara utveckling utan med all säkerhet också ekonomin. The Pirate Bay representerar alltså inte bara teknisk utveckling och framsynthet utan också ekonomisk utveckling – morgondagens hjältar.

H Pontén med flera företrädare för medlemsbolagen av producenter och distributörer av bio- och videofilm i Sverige gör alltså samhället en stor, riktigt stor, otjänst när de begränsar distribution.

Demokrati förutsätter ett ocensurerat nät

Det är nog inte många som idag har missat filmen som publicerats via WikiLeaks där kalla dataspelande soldater tryggt förvarade i sin Apache-helikopter slaktar en grupp irakier.

Hur obehagligt och smärtsamt det än är att ta till sig filmen får den inte gömmas.

Intervju med Julian på AlJazeera

För mig handlar inte detta om att det är amerikanska soldater i Apache-helikopter som spårar ur i Irak. Snarare är det så att filmen exponerar krigets fasor. Sannolikt normala människor tappar sitt förstånd och förloras in i tillstånd styrt av osäkerhet, rädsla och mekanisk kontroll. Förmodligen sker detta ofta och överallt där kriget härjar och vi måste få fortsätta spåra upp brister och öppet granska dem.

Filmen är hemligstämplad av amerikanska försvaret men läcker ut via WikiLeaks och når på så sätt den breda allmänheten som i sund demokratisk ordning får information om hur skattemedel, folkrätt och krigslagar nyttjas.

Hade detta skett utan ett fritt Internet?

Korta svaret är självklart nej.

Uppenbart finns skäl att mörklägga det som man inte vill att andra tar del av, enkelt mänskligt beteende till exempel. Men, som sagt, man mörklägger endast om man har något att dölja. Därför är det tur att vi har sådana som tex Julian som ser till att kanalisera läckt “offentligt” material till allmänheten och till den icke korrupta delen av politiken. Hjältedåd.

Antidemokratiska krafter vill begränsa våra rättigheter att fritt dela information över nätet och också begränsa vår rätt att fritt ta del av den information vi söker. Det senaste exemplet i raden är Cecilia Malmströms censurinitiativ. Hon får rättmätigt en hel del mothugg eftersom den goda tanken överskuggas av de vidare konsekvenserna av en bredare censur av Internet. Det är häpnadsväckande att observera hur lättsinnigt det ser ut: antingen förstår de inte Internet och hur betydelsefullt Internet är för demokratisk utveckling och för att förhindra korruption, eller också så är det en klart medveten handling att styra och kontrollera medborgare. Lika illa vilket som.

Därför måste vi slåss hårt för ett fritt Internet.