Otidsenliga patent

Apropå piratpartiets syn på patent och det som händer i Lund just nu när AstraZeneca lämnar en av Europas hetaste regioner.

De stora läkemedelsbolagens problem, och det vi nu ser i Lund, är inte att patent upphör. Problemet som jag ser det är att patent finns i den form de nu har, dvs otidsenliga. Och nu vill branschen fortsätta försvåra nyskapande forskning och monopolisera genom att kräva 12, helst 14, års patenttid på biologiska läkemedel och rätt till förlängd exklusivitet genom endast små beredningsjusteringar. Jag tror inte det är bäst för bioteknologisk läkemedelsutveckling.

Piratpartiet gör skillnad

Rick Falkvinge uppmärksammade mig i sin egen bloggen presentation han höll på en open source-konferens 2007. Han gör ett  bejublat framträdande, med all rätta. Han beskriver tankarna och grunderna bakom det som format piratrörelsen och som idag är ett etablerat parti och som mognat påtagligt med breddad politik. Presentationen en bra introduktion och förklaring till det mesta av Piratpartiets fundamenta. Kan vara bra som förberedelse för vem som helst inför ställningstagandet i september i år.

Jag gjorde ett Facebook-inlägg och hamnade i ett konstruktivt tankeutbyte.

Arr, eller hur? Det är en poäng att titta på detta inslag mer än två år gammalt.  2010 är allt lika aktuellt i alla sina detaljer.

Piratpartiet är för mycket silo och kan inte styra Sverige.

Likt en plug in på din dator, som gör det möjligt att de facto köra en ny applikation, så fungerar PP-politiken, just nu. Att med ny kunskap och fakta, som gammelmonstren helt enkelt saknar, slå in en kil i traditionell partipositionering är nödvändigt för att förstå nya förutsättningar för demokratins och medborgarrättens bevarande och utveckling. Hur tror du agendan skulle sett ut i partihönsgårdarna om inte lilla (nummerärt) PP pekat? Senaste exemplet, i en betydande rad, är ACTA-diskussionen i EU-parlamentet. Nördarna rotar fram hemlighållna (obs inte hemliga) dokument och blottlägger odemokratiska beteenden i EU-kommissionen, och ordnar en storslagen delseger. Hade inte hänt om inte …

Rick Falkvinge gör ett bejublat framträdande på en open source-konferens 2007. Här http://blip.tv/file/318885 får du en bra introduktion och förklaring till det mesta av Piratpartiets fundamenta. Kan var bra som förberedelse inför ditt ställningstagande i september.

Övervakning in absurdum

Idag, fredag, var det dags för GTn, som de initierade kallar det, vi andra brukar helt enkelt bara säga att vi behöver spä ut ginen med något. Full fart över till Bröderna Andersson för att proviantera en pava Indian tonic.

En liten runda bland diskarna för att kolla om nåt köpbart lockar tillräckligt resulterar uppenbarligen i att det nya övervakningssystemet registrerar ett oväntat beteende.

Strax innan kassan sträcker en uniformerad utkontrakterad bevakningsman ut armen och visar mig till den nyinrättade vänstra kontrollfilen. Utan att motivera eller fråga får jag ställa mig framför den nya kroppsgenomlysningsutrustningen.

Några minuter senare får jag ett myndigt klartecken, inga otillbörliga tillgrepp, och kan lämna kontrollpunkten och gå till kassan för att betala min tonic och lomma hem.

Hur sannolikt är detta? Det kan vi fundera vidare på medan vi absorberas in i det integritetskränkande Bodströmsamhället påhejat av Reinfeldt  och styrt av storebror USAs jakt på, fan-vet-vad…

Kan EN fråga spela roll i rikspolitiken 2010?

Jag menar det.

Igår kväll hamnade jag i en diskussion om det är rätt att rösta in i Riksdagen ett parti som fokuserar på en fråga.

Inför EU-valet förra året motiverar Staffan Heimerson i en krönika i Aftonbladet varför han valt att rösta på Piratpartiet i EU-valet.

Jag röstade på Piratpartiet därför att, inte trots att, det är ett enfrågeparti. En fråga, en enda, räcker för mig de kommande fem åren i Bryssel och Strasbourg. Frågan är: Internets frihet och vår personliga integritet.

Är jag så korkad att jag tror att en enda pirat från Sverige ska kunna säkra dem? Nej. Men jag vet, att med en avvikande svensk röst i EU-parlamentet kommer Brysselkorrespondenterna att sända rapporter om vad odågan Christian Engström ställer till med där nere. Så hålls integritetsfrågan levande.

Precis detta händer, frågan hålls levande och påverkar, också i svensk riksdag om PP kommer in där. Vi ser redan hur PPs entré på EU-arenan genom uppmärksamhet och kunskap accentuerat integritetsfrågan och friheten på nätet, och redan påverkat mer eller mindre samtliga svenska partier att plötsligt börja försöka förstå vad som håller på att ske när Bodströmsamhället med datalagringringsdirektivet håller på att ta form och när Reinfeldt går i USAs tyglar och godkänner rättshavererande IPRED-lagen och integritetskränkande FRA-lagen.

Integritetsfrågan spänner brett och detta spiller sedan över på så många andra politiska frågor att enpartistämpeln suddas ut. Jag menar att PP inte alls är ett enfrågeparti. Dessutom pågår en diskussion inom PP för att bygga kunskap i andra frågor och förbereda sig bättre för att ge bästa initiativ sitt stöd i Riksdagen, utan partipolitiskt ställningstagande.

Hälsosamt tycker jag.

Mot Riksdagen

2009 ordnade alliansregeringen IPRED-lagen så att rättighetsinnehavare kan agera privatpolis och jaga aktörer på nätet. Därefter satte de massavlyssningen i sjön när FRA-lagen träder i kraft den svarta tisdagen, men det är inte för sent att arbeta för att stoppa integritetsintrången.

2009 är också året då Piratpariet etablerar sig i EU-parlamentet och deltar i framgången att hindra godtycklig avstängning från Internet. Piratpartiet etablerar sig också i ett 30-tal länder och rörelsen växer starkt och ses av JWT Intelligence som en av världens nu hetaste trender.

2010 blir året då det händer. För att få ett bredare perspektiv på var vårt fokus ligger och hur vi avser uppnå det kan Ricks intervju i Gomorron Sverige ge aningens vägledning.

Fildelningens vinnare – artisterna

Nu visar det sig i en vetenskaplig rapport från KTH uttryckt i Sydsvenskans papperstidningsrubrik idag: Artister vinnare trots ökad fildelning, Dagens Nyheter tar upp samma TT-meddelande.

Är vi överraskade, nej inte alls. Det är ju det vi sagt redan från början. Den nya tekniken skapar nya och bättre förutsättningar åtskilliga artister att nå ut med sina produkter och budskap, och bryta ny mark. Daniel Johansson och hans medarbetare konstaterar efter en bred granskning att artisternas intäkter har totalt ökat sedan 2000, med ca 35%.

Att skivbranschen ojar sig och oroas mer än lovligt blir är också uppenbart. Det går allt tyngre för dem, kanske beroende på att deras enda egna intresse är att bevaka sina kortsiktiga vinster och att utnyttja artisterna primärt för att tillgodo sina enda intressen, de kommersiella.

Musikbranschen förnekar sig aldrig. Jag kollar inte SVTs Dansbandskampen men följer perifert debatten om slavkontrakten med de tävlande. Två problem famträder:

  1. SVT lägger ut uppdraget på produktionsbolag som driver vinstdrivande kommers på våra licenspengar. Jag kanske behöver nyansera detta ytterligare men nöjer mig med att påstå att det liknar mycket sån hajpad naiv outsourcing där man helt enkelt frikopplar och köper ett sämre resultat till högre kostnad.
  2. Jag läser också att Sony ville bura in en artistgrupp i ett kontrakt där all frihet mer eller mindre skulle gå förlorad, i alla fall rättigheterna till musiken.
    Musikbranschen visar igen sitt fula tryne.

Nej, det är som Brokep twittrar när han begär ut domstolshandlingar och får svaret att de inte kan skicka dokumentet för filen är för stor (svepskäl kanske?)
-de kanske skulle lära sig fildela. Lysande.

Rösta på Piratpartiet senast 7 juni

Piratpartiet erbjuder en ny demokratisk plattform. Den traditionella partipolitiska konformistiska lagbundna lydnaden ger begränsat utrymme för öppet samarbete över gränser, ta FRA-uppstyrningen som exempel där frigångarna piskades in i ordningens centrum.

Vi behöver Piratpartiet för att kunna lyfta blicken och för att förstå och anamma nya möjligheter och former för att dela data, information, kunskap och visdom. Piratpartiet blir det självklara valet därför att här finns kunskapen som inte bara är en åsikt, här finns viljan som inte bara ser till det egna intresset och här finns förutsättningen och ambitionen att tillsammans dela och bygga [på] nytt.

Piratpartiet har med sitt fokus på grundläggande värden och väsentliga faktiska bidrag till utveckling vitaliserat mig som person. Jag har genom Piratpartiet fått en kanal för mina egna tankar och funderingar för hur vi kan utveckla samhället och världen genom realisering av grundläggande medborgarrättigheter och hur vi med stöd av kunskap kan förändra världen genom öppet samarbete.

Piratpartiet är det självklara valet nu till EU-parlamentet och för kommande ny riksdagsordning.

Delad kultur-Fri kunskap-Skyddat privatliv

Sköna politiska budskap i rubriken, eller hur? Du kan också välja!

En aning ironiskt kanske kan tyckas. Frågan är om det gick fram hela vägen i rätten idag när PS berättade för rätten hur BitTorrent-tekniken funkar. Han exemplifierade med hur nedladdning görs av en skrift som “ingen äger” och som förmedlar ett kontrasterande budskap från Kopimi:Download, share, translate, remix, bend, modify, copy, trash, bash, move, publish, burn, hide, remake