Tomma intet

Jag läser just nu om alternativ medicin, homeopati, mm. Det slår mig att motiveringar som homeopater tillämpar förefaller som ett omvänt aktuellt Nobelpris. Det är ju så att universums expansion är observerad men inte funnit sin förklarande teori ännu. Hur är det då med homeopati-hokus-pokuset? Här figurerar obskyra teorier men observationer i vetenskaplig mening saknas.

Kanske det bästa med den homeopatiska medicinen är att du med all säkerhet inte utsätter dig för annat än det som naturligt förekommer i vattnet som används för potentiering genom oändlig utspädning.

Man skulle enkelt kunna uttrycka det så här: mörk materia i kontrast till mörka krafter.

Nya förutsättningar, nya möjligheter

Klockan fem i fyra idag lyser skärmen ren och piratlila i all sin skönhet. Under en period av 24 år inom pharma har utvecklingen gått från kreativ småskalig konstruktivitet till konformistisk storskalig ordning. Nu flyttar jag energin till en ny platform som ger utrymme för nyskapande och alternativt sätt att bidraga till individuellt hälsofrämjande.

Det känns bra att rensa ut och tömma skrivbordet, och att tillåta sig transformeras.

PS. Jag ska återkomma inom kort med ett prosaiskt utsnitt ur en epok i en tid som skapade vetenskapligt värde.

Medvetna och underbyggda val

Jag är inte speciellt tilltalad av diverse dieter, om det nu inte finns en medicinsk indikation för att utesluta eller lägga till någon speciell kostkomponent förstås. Istället för att lotsa goda människor som vilseletts av diverse kommersiella våldförelser tillrätta i beteendevärldens labyrinter, tar girigheten, lättsinnet eller scharlatanmentaliteten kommandot över förnuftet.

Ät potatis

LCHF dyker upp som om det var en överraskning att det plötsligt finns dubier om det rätta i att förlita sig på modekoster. Det känns ändå välgörande att Ekot läst rapporteringen kring kostråd lite noggrannare och lyfter fram det självklara. Klart att köttindustrin ser till att undersökningar som görs stöder deras produkter. Det är inte alls annorlunda än att tex läkemedelsindustrins studier syftar till att stödja drogens önskade effekter på en viss sjukdom, forskning kring sjukdomen och sjukdomens utveckling är en helt annan sak. Alltså, köttindustrin har inget incitament, men borde av etiska skäl ha, att kartlägga och utveckla hur en optimerad kost ser ut för att främja individens hälsa, en hälsa där köttet kan ha en roll och där just köttets roll belyses inte bara ur hälsosynvinkel utan just i denna tid ses i ljuset av miljökonsekvenserna av industriell köttproduktion.

Naiv idealist? OK, jag kan ta det, men se till att nobba lobbyisterna som inte tar vetenskapen på allvar och ger dig bästa kunskapsbilden baserad på ”all” tillgänglig information.

Vad händer i ingenmanslandet mellan Stockholm och Danmark?

Stockholm, var ligger det skrev jag för en tid sedan i en reflektion över problemet att vi inte riktigt erkänns i Skåne. Thomas Frostberg konstaterar idag att bron används mest för shopping- och nöjesresor, inte för vetenskapligt utbyte i Öresundsregionen. I en kommentar på Thomas blogg skrev jag ungefär så här:

Det är en underdrift att det är något att bita i att realisera en vision för Öresundsregionen. Visionen i vår fantastiska region verkar alltsom oftast förankrad i en övertro och kanske tom självgodhet. Dessutom springer de flesta aktörer och initiativtagare i ett totalt uppsplittrat kaos utan uppenbar samverkan.

Men hur gör vi för att bli mer öppna och tydliga i samverkan och samordning för utveckling?Jag tror att Thomas Frostberg är en av de verkligt få som vid enstaka tillfällen lyfter problematiken om vår regions livsvetenskapliga utveckling. Annars är det min själ dödstyst och gömt i det fördolda vad som händer idag, imorgon och i framtiden runt tex ESS, MAXIV, Ideon Medicon Village. Och vad vill och gör Region Skåne och Universitetet(-en)? Den som ägnar en helg för att berika sig kan möjligtvis hitta enstaka fragment, men det räcker inte och duger inte. Jag vill läsa om allt detta HELA tiden. Och vad är det med vår kommunledning och näringslivsfunktion i Lund? De framstår som totalt döda. Nej res er ur er dvala och satsa litta. Ut på torget var eviga dag och ropa ut till folket vad fantastiskt här sker!

Jag snackade med en kompis för ett par veckor sedan. Han är en bildad och medveten person. Jo, han kände till att AstraZeneca ska göra något, men flytta, nej, det visste han inte – Sveriges största läkemedelsforskningsbolag omstrukturerar och det går kloka personer förbi. Ideon Medicon Village? Vad är det? Det har jag aldrig hört talas om.

Vi har totalt misslyckats, eller håller på att misslyckas. Pröva begreppet öppenhet!

Som kontrast till hur vi i vår Skånska självgodhet tar för givet att det ordnar sig, det gör det alltid, det löser sig, men kanske inte per automatik i detta fallet, ångar Stockholm på. Jag vet allt om Hagastaden. Och hur det är tänkt och hur det utvecklas för att bli en komplett forskningsmiljö. Jag får inbjudningar till olika events som diskuterar life science hela tiden. Stockholm-Uppsala är som en klart lysande stjärnbild medan Lund-Malmö-(København) möjligtvis framträder som en beroende måne.

Jag har mina rötter i Uppsala men skulle aldrig komma på tanken att flytta tillbaka till där det händer, jag vill att det istället ska vara här det händer. Och vill gärna hjälpa till!

1+1>2

Halwest Mohammad, Ali Imad Raad och Lars Åström från Malmö ger oss en fingervisnng om betydelsfulla värden genom sin tredjeplats i Purple Comet! Math Meet.

Matte – Matematik har jag alltid fascinerats av. Det är inte precis mitt starkaste kompetensområde men en sagolikt spännande värld när man väl tar steget utanför procenträkning. Det som framstår som mest avgörande är ändå den betydelse som matematiken har för vår utveckling. Med den tekniska utveckling som enligt min mening helt vuxit ur matematiken med hjälp av nördars egensinninga drivkrafter börjar vi se hur nya demokratiska värden ges möjlighet.

Samarbete över gränser – Demokratisk utveckling följer i spåren av att vi söker och skapar samverkan över nationella och kulturella gränser. Det finns inget utrymme eller ens tid att slåss om vi tillsammans angriper utmaningar och problem.

Ursprung – Nu heter inte tredjepristagarna Jimmie Å, Björns S utan Halwest och Ali som dessutom når sina resultat i samverkan med kompisar från Stanford. Nej, av med folkdräkten Jimmie och öppna dina gränser. De nationalistiska strömningar som tar sig extremt otäcka uttryck som Jobbik eller som i vår närhet drivs och smörjs av SD förflyttar oss inte bara bakåt i tiden utan också till en obegripligt primitiv nivå.

Malmö Borgarskola tränar visst särskrivning också, inte lika imponerande från en skolhemsida.

Medeltid möter framtid

2012 kommer Victoria och Daniel att inviga Ideon Medicon Village. 2014 kommer de så till Lund igen för att slå Max IV ur dockan och ytterligare ett besök i Lund 2019 för ESS. Tre fantastiska vetenskapliga och samhällsbyggande initiativ som positionerar Öresundsregionen långt före andra nationella småkluster.

Framstegen är, eller kommer att bli, enorma för forskning och framsynt utveckling. Varför då hasa ned till Lund något så konservativt och medeltida som representanter för kungahuset att markera steg in i framtiden. Det förefaller säkert som något av en icke-fråga för många så varför haka upp sig. Glamour och artificiellt lull-lull passar sig inte. Den vetenskapliga platformen är inget tivoli eller folkligt jippo. Snarast ett enormt avstamp mot vad jag mer betraktar som ett universellt kliv.

Nej Allan, du bör hitta värdigare representanter för nutid, framtid och framsynt vetenskap och forskning att representera det nya i byn.

Stockholm, var ligger det?

Sydsvenskan idag fick mig att återvända till en irritation. Sydsvenskan skriver att Rolf Larsson på Lunds universitet blev inbjuden till ett seminarium på Konserthuset. Rolf frågar naturligtvis, vilket konserthus? Stockholm bjuder till seminarium i Konserthuset, och inget mer. I universums centrum Stockholm tar de för givet att allt sker där och att alla vet att det är där allt sker och det är dit man ska. Suck!

Så till min egen irritation. 1 april var jag på TITA-konferens på Hilton, inte bara Hilton utan Hilton i Malmö. Konferensen Forskningssatsningen i Skåne – ett lyft för hela Europa! handlade om något så storslaget och fantastiskt som ESS och MAX IV. Alltså inte bara ett lyft för Skåne, eller Stockholm, utan för hela Europa, och kanske vidare än så. Bland många intressanta diskussioner dök Per Unkel, styresleordförande i Stockholm Science City, upp och talade både väl och inspirerande om den fantastiska satsning på Life Science som sker i Stockholm. Nu är det ju så att det sker en stor satsning även i Göteborg, och inte minst här i Skåne och Lund. Inte bara ESS och MAX IV utan nu också Ideon Medicon Village.

Men så här säger Per: Sverige är för litet för att splittra insatser. I Lund har ni ESS och MAX IV, i Stockholm bygger vi Sveriges centrum för Life Science. Å fanken! Han refererar till koncentrationen av vetenskaplig styrka till Stockholm-Uppsala och bla prestigefyllda KI som rättmätigt lyfts fram. På något sätt lever Per i sin egen ankdam, inte bara i Stockholm, han ser inte heller den närliggande världen bortom Sveriges gränser. Jag oroas av tanken att han som 08 kanske inte vet att Lund-Malmö ligger ett stenkast från Köpenhamn-Roskilde, en region som snart kommer att vara förbunden med Hamburg och mer eller mindre integrerad till ett stort gemensamt kluster för livsvetenskaplig forskning.

Öppna ögonen Per och bli en del i en större gemenskap, eller fortsätt lev i ert egna uppblåsta perifera kluster.

Läkemedelspatent

Jag ska inte utveckla för mycket av mina egna tankar utan helt enkelt hänvisa till den gode Christians analys och någorlunda väl underbyggda matematiska beskrivning av det ogörliga i att stänga in forskning för det som hjälper individen till ett bättre liv i styggelsen patent. Läs! så kanske du också hittar stöd för att rädda ytterligare en person i ”tredje världen”.

Den goda blandningen

Jag har precis läst artikeln om Saeid i senast numret av Naturvetare och tycker att det skulle vara nyttigt för mina ovänner Sverigdemokraterna att läsa artikeln och därmed bilda sig litta.

Saeid Esmalizadeh är invandrad iranier och är som så många andra från Iran en begåvad rackare. Han inte bara höjer Sveriges begåvningsgrad, han skapar både god vetenskap, flera företag och med det arbete till flera. Det du Jimmie.

Nåväl, nog om det och till forskningspolitiken och tankar kring starta-eget och kommersiell framgång. Saeid talar om betydelsen av laget och det väsentliga i att forskare och entreprenörer samverkar för att förverkliga en idé. Han säger: -den kulturkrocken ska man vara medveten om och jobba för att överbrygga.  Så är det, kulturkrockar är av godo.  Saeid säger en sak till som på något sätt tycks självklar: -Jag förstår båda kulturerna… Han talar om sitt iranska ursprung och sin uppväxt i Sverige och hur det vidgat hans perspektiv och skapat möjligheter.

Min slutsats och stöd för min egen syn är: att satsa på en egen idé är givet bra. För att nå framgång ska den prövas i god diskursanda, dvs i öppen samverkan med bråkstakar och oliktänkande. Så arbetar jag med mina egna idéer, dvs driver dem i öppen samverkan, utanför patentgömslet.

Pay-for-delay

Läser Mats Greiffs artikel om hur han anser Hultfredsfestivalen gick under.

Live Nation har också utvecklat en egen konsertproduktion. I en sådan process kan man knappast låta en lantlig festival i Hultsfred styrd av en ideell förening stå i vägen.

Jag ska inte fördjupa mig mer i Hultfredsproblematiken eftersom jag inte kan detaljerna.

Men:

Halvvägs genom artikeln associerar jag till den problemtik betalande läkemedelskonsumenter tvingas hantera. Drivkrafterna är på sätt och vis självklara. Att man maximerar utbytet av sin insats ska man nog inte klandra någon för, däremot bör vi analysera och kritisera hur det sker. Förhindrar du med osunda medel andra från att konkurrera på din spelplan är det dags att ingripa. Det gör nu The US House. De tycker inte att det är sunt att med allehanda ”forskningsinsatser” skapa små variationer på en produkt, ett läkemedel, för att förlänga patent och därmed hindra andra från att ”göra intrång” i sin patenskyddade värld. Dessutom kostar patentleken den betalande konsumenten enorma belopp.

Är man stor och mäktig som Live Nation eller som andra bolagsjättar förlorar man, som Svanberg skulle sagt: -the small people.